ВИТОМИР ШУЋОВ ПРЕДУЗЕТНИК ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ИМГЕ НАДАЉ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:40
Основни подаци
Пословно име: ВИТОМИР ШУЋОВ ПРЕДУЗЕТНИК ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА ИМГЕ НАДАЉ
Статус: Активан
Матични број: 64251856
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Pantić 13
Датум почетка обављања делатности: 01.06.2016
ПИБ: 109545195
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.06.2016

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4399
Назив делатности: Остали непоменути специфични грађевински радови

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 109545195
РЗЗО број:
Пио број: 3237654458

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000452855-93

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni