ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:50

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Скраћени назив:
Матични број: 28154097

Пословни подаци
Датум оснивања: 9/15/2014
Датум доношења статута: 9/15/2014
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108685842
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Хуманитарно-социјална.

Komentari su zatvoreni