ДУЊА ВОЈНОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ХАД 021 НАДАЉ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:35
Основни подаци
Пословно име: ДУЊА ВОЈНОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА ХАД 021 НАДАЉ
Статус: Активан
Матични број: 63136620
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 9
Датум почетка обављања делатности: 25.03.2013
ПИБ: 107994195
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 25.03.2013

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4778
Назив делатности: Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107994195
РЗЗО број: 4001213851
Пио број: 3237653187

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200243923-14

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 8526448
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni