Интернет клуб општине Србобран – FreeNet

udruženje-srbobran 06 Sep 2016 11:24

Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Интернет клуб општине Србобран – FreeNet
Скраћени назив:
Матични број: 28013019

Пословни подаци
Датум оснивања: 3/15/2010
Датум доношења статута: 3/15/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 106605374
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Развој, увођење. промовисање и примена информационих технологија на бази усвојених међународних стандарда, као и едукација грађана за коришћење интернета.

Komentari su zatvoreni