“Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине” Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:27

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: “Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине”Србобран
Скраћени назив: “Клуб”
Матични број: 08805458

Пословни подаци
Датум оснивања: 2/19/1997
Датум доношења статута: 3/7/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101425868
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на језику националне мањине
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Пун назив
“Vajdasági népek és nemzetiségek hagyomány ápoló klubja”Srbobran

Области остваривања циљева
Опис
Остваривање циљева у области културе.

Komentari su zatvoreni