Културно уметничко друштво “Турија”

udruženje-turija 14 Sep 2016 14:53

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Културно уметничко друштво “Турија”
Скраћени назив:
Матични број: 08589542

Пословни подаци
Датум оснивања: 4/5/1994
Датум доношења статута: 1/24/2011
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101869732
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1: +381 (0)60 7222121
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Култура, уметност, образовање, забава

Komentari su zatvoreni