ЛЕНКА СРБОБРАН

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:49

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: “ЛЕНКА СРБОБРАН”
Скраћени назив:
Матични број: 28141459

Пословни подаци
Датум оснивања: 3/8/2014
Датум доношења статута: 3/8/2014
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108476936
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Развој локалне заједнице путем афирмације образовања, културе, предузетништва и социјалне инклузије.

Komentari su zatvoreni