Ловачко удружење “Фазан Србобран”

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:23

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Ловачко удружење “Фазан Србобран”
Скраћени назив: ЛУ “Фазан Србобран”
Матични број: 08781133

Пословни подаци
Датум оснивања: 11/7/2002
Датум доношења статута: 10/10/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 102721036
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 0170
Опис привредне делатности удружења: Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
Телефон 1: 064 8982178
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на страном језику
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Назив
“Szenttamás fácán vadászegyesüles”

Области остваривања циљева
Опис
Заштита, гајење, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи; очување и унапређивање станишта дивљачи; уређивање, одржавање и коришћење ловишта.

Komentari su zatvoreni