МАЂАРСКО КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “АРАЊ ЈАНОШ” СРБОБРАН

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:41

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: МАЂАРСКО КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “АРАЊ ЈАНОШ” СРБОБРАН
Скраћени назив: МКУД “АРАЊ ЈАНОШ” СРБОБРАН
Матични број: 08603596

Пословни подаци
Датум оснивања: 2/16/1991
Датум доношења статута: 4/17/2011
Датум последњих измена и допуна статута: 5/13/2016
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101814123
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на језику националне мањине
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Скраћени назив
ARANY JÁNOS MME, SZENTTAMÁS
Мађарски
Пун назив
ARANY JÁNOS, MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET, SZENTTAMÁS

Области остваривања циљева
Опис
Култура.

Komentari su zatvoreni