Општинско удружење пензионера Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:19

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: “Општинско удружење пензионера Србобран”
Скраћени назив:
Матични број: 08191832

Пословни подаци
Датум оснивања: 5/21/1948
Датум доношења статута: 2/25/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101425884
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Организовање друштвеног живота пензионера, развијање социјално хуманитарних и солидарних односа.

Komentari su zatvoreni