Правилник за основне подстицаје у биљној производњи

kler,naslovna,projekti 02 Mar 2018 10:22

Правилник за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године.

Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године на новом обрасцу.

Подстицај износи 2000 дин/ха.

Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава; место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).

Културе су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.

Захтев можете преузети ОВДЕ .

Komentari su zatvoreni