ПРЕРАДОВ ШПЕД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СРБОБРАН-НАДАЉ

privrednik-nadalj 12 Dec 2016 9:48

Пословно Име: ПРЕРАДОВ ШПЕД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СРБОБРАН-НАДАЉ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 21231363
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Салаш 79
Датум оснивања:03.10.2016
ПИБ: 109725207

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 03.10.2016

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 109725207
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200538744-94

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Законски заступници

Физичка лица

Име Презиме: Томислав Прерадов
Јмбг/Лични број: 0206984830006

Функција: Директор
Самостално заступа:Да

Komentari su zatvoreni