СВЕТЛАНА МАКАРИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ НАДАЉ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:40
Основни подаци
Пословно име: СВЕТЛАНА МАКАРИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ НАДАЉ
Статус: Активан
Матични број: 64207920
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Petra Drapšina 70
Датум почетка обављања делатности: 05.05.2016
ПИБ: 109490383
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.05.2016

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 6920
Назив делатности: Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 109490383
РЗЗО број:
Пио број: 3237654417

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011416388-11

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni