СВЕТЛАНА ЂОРЂИН ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ДАНА Д&Ђ НАДАЉ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:38
Основни подаци
Пословно име: СВЕТЛАНА ЂОРЂИН ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ДАНА Д&Ђ НАДАЉ
Статус: Активан
Матични број: 64061852
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Svetog Save 43
Датум почетка обављања делатности: 27.11.2015
ПИБ: 109276821
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 27.11.2015

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 5610
Назив делатности: Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 109276821
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011416984-66

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni