СРБОБРАНСКА ТРАКТОРИЈАДА

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 10:00

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: СРБОБРАНСКА ТРАКТОРИЈАДА
Скраћени назив:
Матични број: 28195168

Пословни подаци
Датум оснивања: 2/1/2016
Датум доношења статута: 2/1/2016
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 109385300
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на језику националне мањине
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Пун назив
SZENTTAMÁSI TRAKTOR TALÁKOZÓ

Области остваривања циљева
Опис
Пољопривреда и пољопривредна механизација.

Komentari su zatvoreni