СРБОБРАНСКИ ЦЕНТАР МЛАДИХ

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:47

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: “СРБОБРАНСКИ ЦЕНТАР МЛАДИХ”
Скраћени назив: “СРЦЕМ”
Матични број: 28129840

Пословни подаци
Датум оснивања: 12/5/2013
Датум доношења статута: 12/5/2013
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108341997
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на страном језику
Језик: Врста назива: Назив:
Енглески
Назив
Citizens Association “Srbobran Yought Centar”

Области остваривања циљева
Опис
Заступање и заштита права и интереса младих, међународна сарадња младих, стандард младих, омладина и спорт, образовање, култура, туризам и животна средина.

Komentari su zatvoreni