Српски ратни ветерани Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:48

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Српски ратни ветерани Србобран
Скраћени назив: СРВС
Матични број: 28138792

Пословни подаци
Датум оснивања: 2/20/2014
Датум доношења статута: 2/20/2014
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108444191
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Пружање помоћи ветеранима, ратним инвалидима и породицама палих бораца.

Komentari su zatvoreni