Удружење “Вредне Бачванке” Надаљ

udruženje-nadalj 06 Sep 2016 11:43

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење “Вредне Бачванке” Надаљ
Скраћени назив:
Матични број: 28171749

Пословни подаци
Датум оснивања: 4/13/2015
Датум доношења статута: 4/13/2015
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108953676
Шифра делатности удружења: 9412
Опис делатности удружења: Делатности струковних удружења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Развој сарадње између околних насеља, пружање помоћи и подршке становништву кроз хуманитарну делатност, очување традиције и заштите животне средине.

Komentari su zatvoreni