Удружење грађана “ДОБРО СРЦЕ” општине Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:46

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење грађана “ДОБРО СРЦЕ” општине Србобран.
Скраћени назив:
Матични број: 28115008

Пословни подаци
Датум оснивања: 4/12/2013
Датум доношења статута: 4/12/2013
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108079984
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Афирмација свих позитивних животних активности.

Komentari su zatvoreni