Удружење грађана Клуб “НОТА И ВЕЗ”Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:39

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење грађана Клуб “НОТА И ВЕЗ”Србобран
Скраћени назив: Клуб “НОТА И ВЕЗ” Србобран
Матични број: 08880786

Пословни подаци
Датум оснивања: 7/12/2007
Датум доношења статута: 4/13/2011
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 105290476
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на језику националне мањине
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Пун назив
Hangjegy és hímzés klub Szenttamás

Области остваривања циљева
Опис
Очување традиције домаће радиности, ручних радова, етно мотива, као и стваралаштва уопште

Komentari su zatvoreni