Удружење грађана “Ром” Србобран

udruženje-srbobran 06 Sep 2016 11:29

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење грађана “Ром” Србобран
Скраћени назив: УГ “Ром” Србобран
Матични број: 08673691

Пословни подаци
Датум оснивања: 3/11/1998
Датум доношења статута: 9/13/2010
Датум последњих измена и допуна статута: 11/8/2010
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101425921
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 8130
Опис привредне делатности удружења: Услуге уређења и одржавања околине
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на језику националне мањине
Језик: Врста назива: Назив:
Ромски
Пун назив
RRomano ćidipe “RRom” Srbobran

Области остваривања циљева
Опис
Култура, образовање, информисање, здравље, становање, заштита животне средине.

Komentari su zatvoreni