Удружење “ЗАВИРИТЕ У САЛАШЕ” ТУРИЈА

udruženje-turija 14 Sep 2016 15:01

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење “ЗАВИРИТЕ У САЛАШЕ” ТУРИЈА
Скраћени назив: “ЗАВИРИТЕ У САЛАШЕ” Турија
Матични број: 28151128

Пословни подаци
Датум оснивања: 8/5/2014
Датум доношења статута: 8/5/2014
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108628813
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 5630
Опис привредне делатности удружења: Услуге припремања и послуживања пића
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Туристичка понуда Општине Србобран у виду гастрономске, етно манифестације на салашима, као и заштита животне средине.

Komentari su zatvoreni