Удружење за заштиту права животиња “БАК” Србобран, Надаљ

udruženje-nadalj 09 Sep 2016 9:16

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење за заштиту права животиња “БАК” Србобран, Надаљ
Скраћени назив:
Матични број: 08890226

Пословни подаци
Датум оснивања: 5/15/2008
Датум доношења статута: 9/24/2010
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 105654486
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Залагање за унапређење заштите свих животиња.

Komentari su zatvoreni