Удружење “ЗА НАШЕ СЕЛО” ТУРИЈА

udruženje-turija 14 Sep 2016 15:00

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење “ЗА НАШЕ СЕЛО” ТУРИЈА
Скраћени назив: “За наше село” Турија
Матични број: 28105878

Пословни подаци
Датум оснивања: 2/9/2013
Датум доношења статута: 2/9/2013
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 107959887
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Рурални развој – побољшање квалитета живота и рада у селу, нарочито младих и туристичке понуде Турије.

Komentari su zatvoreni