Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Бисер” општине Србобран

udruženje-srbobran 06 Sep 2016 11:28

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама “Бисер” општине Србобран
Скраћени назив: Удружење “Бисер” општине Србобран
Матични број: 08819220

Пословни подаци
Датум оснивања: 7/1/2004
Датум доношења статута: 8/11/2010
Датум последњих измена и допуна статута: 5/14/2015
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 103475892
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 8891
Опис привредне делатности удружења: Делатност дневне бриге о деци
Телефон 1: 021 731814
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Називи на страном језику
Језик: Врста назива: Назив:
Мађарски
Назив
“Gyôngy”, Eqyesület szellemileg fogyatékos személyek megsegitésére, Szenttamas

Области остваривања циљева
Опис
Унапређење права и положаја особа са инвалидитетом, првенствено особа са тешкоћама у менталном развоју и њихових породица.

Komentari su zatvoreni