Удружење играча преферанса – Преферанс клуб “Турија”, Турија

udruženje-turija 14 Sep 2016 14:55

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење играча преферанса – Преферанс клуб “Турија”, Турија
Скраћени назив: Преферанс клуб “Турија”, Турија
Матични број: 08613737

Пословни подаци
Датум оснивања: 9/18/1995
Датум доношења статута: 1/25/2011
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 101869191
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 5630
Опис привредне делатности удружења: Услуге припремања и послуживања пића
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
подизање грађанске свести о игри преферанса као забавне и фер плеј игре

Komentari su zatvoreni