Удружење ликовних уметника “АРТ” Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:30

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење ликовних уметника “АРТ” Србобран
Скраћени назив:
Матични број: 08728879

Пословни подаци
Датум оснивања: 10/31/2000
Датум доношења статута: 2/5/2011
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 102122620
Шифра делатности удружења: 9412
Опис делатности удружења: Делатности струковних удружења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
културно уметнички рад

Komentari su zatvoreni