УДРУЖЕЊЕ “СВЕТЛОСТ” НАДАЉ

udruženje-nadalj 06 Sep 2016 11:42

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: УДРУЖЕЊЕ “СВЕТЛОСТ” НАДАЉ
Скраћени назив:
Матични број: 28144768

Пословни подаци
Датум оснивања: 3/19/2014
Датум доношења статута: 5/19/2014
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 108516450
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Унапређење положаја жене на селу, промоција женског предузетништва и активизма.

Komentari su zatvoreni