Удружење хранитеља “Лепши снови”, општине Србобран

udruženje-srbobran 09 Sep 2016 9:25

Основни подаци
Статус: Активан
Облик организовања: Удружење
Назив удружења/савеза: Удружење хранитеља “Лепши снови”, општине Србобран
Скраћени назив: Удружење “Лепши снови” Србобран
Матични број: 08908087

Пословни подаци
Датум оснивања: 1/28/2011
Датум доношења статута: 2/18/2009
Датум последњих измена и допуна статута:
Време трајања: Неодређено
ПИБ: 106268404
Шифра делатности удружења: 9499
Опис делатности удружења: Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења:
Опис привредне делатности удружења:
Телефон 1: +381 (0)21 732698
Телефон 2:
Факс:
Е-пошта:
Интернет адреса:

Области остваривања циљева
Опис
Заштита и унапређење права деце смештених у хранитељске породице као и хранитељских породица.

Komentari su zatvoreni