4 X 4 AUTO-CENTAR PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:38
Основни подаци

Пословно Име: 4 X 4 AUTO-CENTAR PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08784833
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Трг Републике 1/30
Датум оснивања:07.04.2003
ПИБ: 102795523

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 01.03.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 8553
Назив делатности: Делатност школа за возаче

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102795523
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
200-2215760102890-24
840-0000012528763-78
205-0000000113406-49
160-0000000932887-59

Контакт подаци

Телефон 1: 021422602
Телефон 2: 063517109
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni