AGENCIJA TERMINAL IBOJA PANIĆ PR, SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:51
Основни подаци
Пословно име: AGENCIJA TERMINAL IBOJA PANIĆ PR, SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 54762232
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Trg republike 1
Датум почетка обављања делатности: 03.04.2001
ПИБ: 101425010
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 03.04.2001

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 6920
Назив делатности: Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425010
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000006500264-20
105-0000000065166-83
340-0000011411419-77
160-0000000091777-31

Контакт подаци

Телефон 1: +38121/730706
Телефон 2: +38164/6170129
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni