AGRO GRUJIĆ DOO NADALJ

privrednik-nadalj 06 Sep 2016 10:42

Пословно Име: AGRO GRUJIĆ DOO NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20148136
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Петра Драпшина 13
Датум оснивања:29.03.2006
ПИБ: 104352378

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 07.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4619
Назив делатности: Посредовање у продаји разноврсних производа

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104352378
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000329628-10
105-0000006500024-61
160-0053700024519-19
355-0000001083232-29
330-0000065000092-77

Контакт подаци

Телефон 1:021 2461893
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni