AGRO IMPERIJA DOO TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 10:16
Основни подаци

Пословно Име: AGRO IMPERIJA DOO TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20378115
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Војвођанска 1а
Датум оснивања:31.01.2008
ПИБ: 105434647

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 31.01.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0162
Назив делатности: Помоћне делатности у узгоју животиња

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105434647
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000357410-84
160-0000000300751-20
840-0000008426763-76

Контакт подаци

Телефон 1: 064 3644398
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni