AGRO-PREVOZ DOO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:40
Основни подаци

Пословно Име: AGRO-PREVOZ DOO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20042800
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Ференца Листа 2
Датум оснивања:23.04.2005
ПИБ: 103885575

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 31.05.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103885575
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000033209-19

Контакт подаци

Телефон 1: (021) 730-227, (021) 731-741
Телефон 2: (021) 731-210
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni