AGROSAVET DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:17
Основни подаци

Пословно Име: AGROSAVET DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20200413
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Добровољачка 88
Датум оснивања:11.09.2006
ПИБ: 104631222

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 20.09.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 6201
Назив делатности: Рачунарско програмирање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104631222
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
325-9602700023996-59
170-0030011856000-18
170-0030011856002-12
170-0030011856001-15
325-9601700023996-64
170-0030011856026-37

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni