AK-ŠPED PROIZVODNO, TRANSPORTNO I TRGOVINSKO, EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:37
Основни подаци

Пословно Име: AK-ŠPED PROIZVODNO, TRANSPORTNO I TRGOVINSKO, EXPORT-IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08657653
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Милоша Обилића 81
Датум оснивања:21.07.1997
ПИБ: 101867600

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 31.05.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867600
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001027224-49
325-0043003000185-77
160-0000000923453-37
160-0050100193679-61
325-0043004000227-64

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni