AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:50
Основни подаци

Пословно Име: AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08067562
Правна форма: Акционарско друштво
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Светог Саве 1
Датум оснивања:15.06.1954
ПИБ: 101867538

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 23.01.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4719
Назив делатности: Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867538
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
180-3071210018817-85
160-0000000168735-17
160-0000000135644-59

Контакт подаци

Телефон 1: 021/730-172
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni