AUTO CENTAR ŠMIT DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:58
Основни подаци

Пословно Име: AUTO CENTAR ŠMIT DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20053453
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Петра Драпшина 84
Датум оснивања:20.06.2005
ПИБ: 103948470

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 01.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4511
Назив делатности: Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103948470
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000006500005-21
160-0000000262345-02
160-0000000317481-76
340-0000000033442-96
355-0000001085547-68

Контакт подаци

Телефон 1: 021 732586
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni