AUTO STEFAN CENTAR PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:17
Основни подаци

Пословно Име: AUTO STEFAN CENTAR PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08766401
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Вука Караџића 2
Датум оснивања:09.09.2002
ПИБ: 101425702

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 26.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2511
Назив делатности: Производња металних конструкција и делова конструкција

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425702
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
170-0030015117000-50
105-0000006500013-94
220-0000000052735-94
250-2090000145770-92
170-0030015117001-47
105-8301200003320-70
160-0000000926354-64

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni