AUTOPREVOZ POŠTIĆ POŠTIĆ PERO PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:23
Основни подаци
Пословно име: AUTOPREVOZ POŠTIĆ POŠTIĆ PERO PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 56802649
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Petra Drapšina 80
Датум почетка обављања делатности: 01.11.2005
ПИБ: 104089036
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.11.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

11.05.2007 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104089036
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001075428-64

Контакт подаци

Телефон 1: +38163/8856001
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni