AUTOPREVOZNIK ĆURČIĆ IVAN ĆURČIĆ PR NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:13
Основни подаци
Пословно име: AUTOPREVOZNIK ĆURČIĆ IVAN ĆURČIĆ PR NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 55454841
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Svetog Save 53
Датум почетка обављања делатности: 06.02.2003
ПИБ: 102615349
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 06.02.2003

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102615349
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000365691-73
160-0000000365715-98

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 739194
Телефон 2: +381 (0)63 587196
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni