AUTOZEYS DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:53
Основни подаци

Пословно Име: AUTOZEYS DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20063777
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Карађорђева 8
Датум оснивања:16.05.2005
ПИБ: 104009875

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 29.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4532
Назив делатности: Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104009875
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni