BOOZE DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:22
Основни подаци

Пословно Име: BOOZE DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20328169
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Јанка Катића ББ
Датум оснивања:07.09.2007
ПИБ: 105173000

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 07.09.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4634
Назив делатности: Трговина на велико пићима

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105173000
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000326060-44
105-0000006500121-61
205-0000000122447-86
265-2010310005299-69

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni