CIGLANA DOO SRBOBRAN PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU OPEKE SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:51
Основни подаци

Пословно Име: CIGLANA DOO SRBOBRAN PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU OPEKE SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08599220
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Зелени венац бб
Датум оснивања:24.11.1994
ПИБ:

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 05.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2332
Назив делатности: Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ:
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0050100194500-23
310-0000000014912-97
205-0000000185505-62
205-0000000158254-44
205-0070100399855-14

Контакт подаци

Телефон 1: 021 731 433
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni