DADA-PLUS DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:03
Основни подаци

Пословно Име: DADA-PLUS DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20226595
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Добровољачка 88
Датум оснивања:01.12.2006
ПИБ: 104734198

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 05.12.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4634
Назив делатности: Трговина на велико пићима

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104734198
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000930010-57

Контакт подаци

Телефон 1: 021794070
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni