DANIJEL RAFAJLOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO KOMISIONA KROJAČKO STOLARSKA ZANATSKA RADNJA RAF SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:44
Основни подаци
Пословно име: DANIJEL RAFAJLOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO KOMISIONA KROJAČKO STOLARSKA ZANATSKA RADNJA RAF SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55943532
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Trg Slobode 6
Датум почетка обављања делатности: 15.02.2004
ПИБ: 103220296
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.02.2004

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4719
Назив делатности: Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103220296
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000029836-50
340-0000013002076-21
180-3071820029263-41

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni