DE-VAS PROJECT DOO TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 11:17
Основни подаци

Пословно Име: DE-VAS PROJECT DOO TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 21106437
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Саве Ковачевића 36
Датум оснивања:15.05.2015
ПИБ: 108988970

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 15.05.2015

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4399
Назив делатности: Остали непоменути специфични грађевински радови

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 108988970
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000000011722-74
105-0000000012075-82
105-0810120005228-63

Контакт подаци

Телефон 1: +381 65 4466400
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса: www.mandic.mns@gmail.com

Komentari su zatvoreni