DEMAX ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA I PROMET ROBA, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:46
Основни подаци

Пословно Име: DEMAX ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA I PROMET ROBA, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08787182
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Јована Поповића 21
Датум оснивања:23.04.2003
ПИБ: 102874444

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 07.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102874444
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001047309-31
355-0003200486773-31
355-0003200379326-41

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni