DOO AGRO JOCA NADALJ

privrednik-nadalj 16 Sep 2016 8:04
Основни подаци

Пословно Име: DOO AGRO JOCA NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20398400
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Земљорадничка 36
Датум оснивања:21.03.2008
ПИБ: 105523253

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 21.03.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105523253
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000303851-32

Контакт подаци

Телефон 1: 021 739124
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni