DOO DOSTAN PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE, USLUGE I IZDAVAČKU DELATNOST SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:27
Основни подаци

Пословно Име: DOO DOSTAN PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE, USLUGE I IZDAVAČKU DELATNOST SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20388668
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Лист Ференца 11
Датум оснивања:27.02.2008
ПИБ: 105471512

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 27.02.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4649
Назив делатности: Трговина на велико осталим производима за домаћинство

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105471512
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001118312-34

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni